Produkter för nötkreatur

Förpackningar

Cepesedan vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: detomidinhydroklorid
Receptbelagt läkemedel
5 ml, 5 x 5 ml, 20 ml, 5 x 20 ml
Chanox vet 50 mg/ml oral suspension
Aktiv substans: toltrazuril
Receptbelagt läkemedel
250 ml, 1000 ml
Dalmaprost vet 0,075 mg/ml injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: d-kloprostenol
Receptbelagt läkemedel
20 ml
Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: ketoprofen
Receptbelagt läkemedel
100 ml, 10 x 100 ml
Euthanimal vet 200 mg/ml injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: pentobarbitalnatrium
Receptbelagt läkemedel
250 ml
Euthanimal vet 400 mg/ml injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: pentobarbitalnatrium
Receptbelagt läkemedel
250 ml
Fenoflox vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: enrofloxacin
Receptbelagt läkemedel
100 ml
Noroseal 2,6 g intramammär suspension
Aktiv substans: vismutsubnitrat, tungt
Receptbelagt läkemedel
24 x 4 g
Pronestesic vet 40 mg/ml / 0,036 mg/ml injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: prokainhydroklorid, adrenalintartrat
Receptbelagt läkemedel
100 ml, 10 x 100 ml
Xysol vet. 20 mg/ml, injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: xylazin
Receptbelagt läkemedel
25 ml, 50 ml
Sidor: 1 | 2 | Nästa