Cepesedan vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

Sedativum med analgetisk effekt till häst och nöt

Aktiv substans: detomidinhydroklorid

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 5 ml, 5 x 5 ml, 20 ml, 5 x 20 ml

Produktresumé
Bipacksedel