Noroseal 2,6 g intramammär suspension

Förebyggande av nya intramammära infektioner hos kor under sintidsperioden

Aktiv substans: vismutsubnitrat, tungt

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 24 x 4 g

Produktresumé
Bipacksedel