Produkter för grisar

Förpackningar

Calcibel 240/60/60 mg/ml infusionsvätska, lösning
Aktiv substans: kalciumglukonat, magnesiumkloridhexahydrat, borsyra
Receptbelagt läkemedel
12x500 ml
Chanox vet 50 mg/ml oral suspension
Aktiv substans: toltrazuril
Receptbelagt läkemedel
250 ml, 1000 ml
Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: ketoprofen
Receptbelagt läkemedel
100 ml, 10 x 100 ml
Euthanimal vet 200 mg/ml injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: pentobarbitalnatrium
Receptbelagt läkemedel
6 x 250 ml
Euthanimal vet 400 mg/ml injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: pentobarbitalnatrium
Receptbelagt läkemedel
1 x 250 ml, 6 x 250 ml
Fenoflox vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: enrofloxacin
Receptbelagt läkemedel
100 ml
Meloxidolor 5 mg/ml injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: meloxikam
Receptbelagt läkemedel
20 ml, 5 x 20 ml
Pronestesic vet 40 mg/ml / 0,036 mg/ml injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: prokainhydroklorid, adrenalintartrat
Receptbelagt läkemedel
100 ml
Zerofen vet. 4 % oralt pulver
Aktiv substans: fenbendazol
Receptbelagt läkemedel
5 kg