Xysol vet. 20 mg/ml, injektionsvätska, lösning

Sedativum med muskelrelaxerande effekt

Aktiv substans: xylazin

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 25 ml, 50 ml

Produktresumé
Bipacksedel