Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning

Analgetikum med antiinflammatorisk och antipyretisk effekt till häst, nötkreatur och svin

Aktiv substans: ketoprofen

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 100 ml, 10 x 100 ml

Produktresumé
Bipacksedel