Pronestesic vet 40 mg/ml / 0,036 mg/ml injektionsvätska, lösning

Lokalbedövning med långvarig bedövningseffekt för hästar, nötkreatur, grisar och får.

Aktiv substans: prokainhydroklorid, adrenalintartrat

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 100 ml, 10 x 100 ml

Produktresumé
Bipacksedel