Fenoflox vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

Antibiotikum av kinolontyp till nöt och svin

Aktiv substans: enrofloxacin

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 100 ml

Produktresumé
Bipacksedel