Länkar

Fass vet www.fass.se/djur

Läkemedelsverket (MPA) www.lakemedelsverket.se

European Medicines Agency (EMA) www.ema.europa.eu

 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) www.sva.se

Jordbruksverket www.sjv.se

Livsmedelsverket www.slv.se

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) www.slu.se

 

Svenska kennelklubben (SKK) www.skk.se

Sveriges kattklubbars riksförbund (SVERAK) www.sverak.se

 

Svenska ridsportförbundet www.ridsport.se

Svensk galopp www.svenskgalopp.se

Svensk travsport www.travsport.se

Hästnäringens nationella stiftelse www.nshorse.se

Stiftelsen hästforskning www.hastforskning.se

HästSverige www.hastsverige.se

 

Gård & Djurhälsan www.gardochdjurhalsan.se

Växa Sverige www.vxa.se

 

Sveriges veterinärförbund www.svf.se

Veterinärer i Sverige www.veterinarer.se