Chanox vet 50 mg/ml oral suspension

Koccidiostatikum för spädgris, kalv och lamm.

Aktiv substans: toltrazuril

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 250 ml, 1000 ml

Produktresumé
Bipacksedel