Dalmaprost vet 0,075 mg/ml injektionsvätska, lösning

Aktiv substans: d-kloprostenol

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 20 ml

Produktresumé
Bipacksedel