Produkter A - Ö

Förpackningar

Vetemex vet 10 mg/ml injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: maropitant
Receptbelagt läkemedel
20 ml
Xysol vet. 20 mg/ml, injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: xylazin
Receptbelagt läkemedel
25 ml, 50 ml
Zerofen vet. 4 % oralt pulver
Aktiv substans: fenbendazol
Receptbelagt läkemedel
5 kg
Tidigare  Sidor: 1 | 2 | 3 |