Rheumocam 330 mg granulat för häst

Lindring av inflammation och smärta hos hästar

Aktiv substans: meloxikam

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 10 dospåser

Produktresumé
Bipacksedel