Sevohale 100 % v/v inhalationsånga, vätska

Inhalationsanestetikum för hund och katt

Aktiv substans: sevofluran

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 250 ml

Produktresumé
Bipacksedel