Proposure 10 mg/ml injektionsvätska, emulsion

Ett kortverkande, intravenöst medel för allmänanestesi och induktion för hund och katt

Aktiv substans: propofol

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 5 x 20 ml

Produktresumé
Bipacksedel