Pimotab 10 mg tuggtablett

Behandling av kronisk hjärtsvikt hos hund 

Aktiv substans: pimobendan

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 100 tabl

Produktresumé
Bipacksedel