Produkter för hundar

Förpackningar

Pimotab 1,25 mg tuggtablett
Aktiv substans: pimobendan
Receptbelagt läkemedel
100 tabl
Pimotab 10 mg tuggtablett
Aktiv substans: pimobendan
Receptbelagt läkemedel
100 tabl
Pimotab 5 mg tuggtablett
Aktiv substans: pimobendan
Receptbelagt läkemedel
100 tabl
Proposure 10 mg/ml injektionsvätska, emulsion
Aktiv substans: propofol
Receptbelagt läkemedel
5 x 20 ml
Revertor vet 5 mg/ml injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: atipamezolhydroklorid
Receptbelagt läkemedel
10 ml, 5 x 10 ml
Sevohale 100 % v/v inhalationsånga, vätska
Aktiv substans: sevofluran
Receptbelagt läkemedel
250 ml
Vetemex vet 10 mg/ml injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: maropitant
Receptbelagt läkemedel
20 ml
Xysol vet. 20 mg/ml, injektionsvätska, lösning
Aktiv substans: xylazin
Receptbelagt läkemedel
25 ml, 50 ml
Tidigare  Sidor: 1 | 2 |