Revertor vet 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

Antagonist till medetomidin och dexmedetomidin för hund och katt

Aktiv substans: atipamezolhydroklorid

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 10 ml, 5 x 10 ml

Produktresumé
Bipacksedel