Otisur vet 23,0 mg/ml + 5,0 mg/ml + 5500 IE/ml örondroppar, suspension

Aktiv substans: mikonazolnitrat, prednisolonacetat, polymyxin B sulfat

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 15 ml, 30 ml

Produktresumé
Bipacksedel