Butorgesic vet 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

Aktiv substans: butorfanol

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 20 ml, 5 x 20 ml, 5 x 10 ml

Produktresumé
Bipacksedel