Doxytab vet. 200 mg tablett

Antibiotikum från gruppen tetracykliner till hund

Aktiv substans: doxycyklin

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 30 tabl

Produktresumé
Bipacksedel