Doxytab vet. 50 mg tablett

Antibiotikum från gruppen tetracykliner till hund och katt

Aktiv substans: doxycyklin

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 30 tabl

Produktresumé
Bipacksedel