Equipred vet 50 mg tablett

Lindring av inflammatoriska och kliniska parametrar associerade med RAO (recurrent airway obstruction) hos häst

Aktiv substans: prednisolon

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 100 tabl

Produktresumé
Bipacksedel