Vetemex vet 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

Antiemetikum för hund och katt

Aktiv substans: maropitant

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 20 ml

Produktresumé
Bipacksedel