Cepedex 0,5 mg/ml injektionsvätska, lösning

Sedativum med analgetisk effekt till hund och katt

Aktiv substans: dexmedetomidin

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 10 ml, 5 x 10 ml

Produktresumé
Bipacksedel