Epityl vet 60 mg tablett

Antiepileptikum för hund

Aktiv substans: fenobarbital

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 100 tabl.

Produktresumé
Bipacksedel