Meloxidolor 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

Antiinflammatorisk och smärtlindrande vid akuta och kroniska sjukdomar samt postoperativt hos katt, hund, gris och nötkreatur

Aktiv substans: meloxikam

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 20 ml, 5 x 20 ml

Produktresumé
Bipacksedel