Novaquin 15 mg/ml oral suspension

Antiinflammatorisk och smärtlindrande vid akuta och kroniska sjukdomar hos häst

Aktiv substans: meloxikam

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 125 ml, 336 ml

Produktresumé
Bipacksedel