Euthanimal vet 400 mg/ml injektionsvätska, lösning

Eutanasimedel för häst, hund, katt, nötkreatur, får, get och gris

Aktiv substans: pentobarbitalnatrium

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 1 x 250 ml, 6 x 250 ml

Produktresumé
Bipacksedel