Euthanimal vet 200 mg/ml injektionsvätska, lösning

Eutanasimedel för häst, hund, katt, nötkreatur, får, get och gris

Aktiv substans: pentobarbitalnatrium

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 250 ml

Produktresumé
Bipacksedel