Attane vet 1000 mg/g inhalationsånga, vätska

Inhalationsanestetikum

Aktiv substans: isofluran

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 250 ml

Produktresumé
Bipacksedel