Equipulmin vet. 25 mikrogram/ml sirap

Bronkodilaterande medel till häst

Aktiv substans: klenbuterolhydroklorid

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 355 ml

Produktresumé
Bipacksedel