Dinalgen vet 60 mg/ml injektionsvätska, lösning

Analgetikum med antiinflammatorisk och antipyretisk effekt till svin

Aktiv substans: ketoprofen

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 100 ml

Produktresumé
Bipacksedel