Equimucin vet 2 g oralt pulver

Aktiv substans: acetylcystein

Receptbelagt läkemedel (licenspreparat)

Förpackningar: 100 dospåsar

Produktresumé
Bipacksedel