Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning

Aktiv substans: butorfanol

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 20 ml

Produktresumé
Bipacksedel